Do końca roku 2016 konsorcjum B4 zawrze z SESAR JU umowy o wspólnej realizacji i współfinansowaniu projektów rozwojowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Magdalena Jaworska, Sergei Smirnow, Jan Klas i Miroslav Bartoš podpisali równocześnie porozumienie przekazujące Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej koordynację Konsorcjum B4 i reprezentowanie go wobec SESAR JU.SESAR 2020 jest programem badawczo-rozwojowym, będącym częścią planu generalnego zmian w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie (ATM Master Planu). Dzięki uczestnictwu w tym programie, członkowie B4 włączają się w przygotowanie zmian infrastruktury i procesów zarządzania ruchem lotniczym, mającym skutkować wzrostem punktualności operacji lotniczych wraz ze spadkiem ich kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Na zdjęciu od lewej: Sergei Smirnov Oro Navigacija, Magdalena Jaworska PAŻP, Miroslav Bartoš LPS, Jan Klas ANS CR

Leave a Reply

Your email address will not be published.