PAŻP ciesząc się z sukcesu polskiego przewoźnika, źródła tego sukcesu widzi m.in. w krótszych transferach, w skróconym czasie oczekiwania na odbiór bagażu czy poprawionych wskaźnikach punktualności.

W tym ostatnim – w dziele poprawy punktualność – PAŻP ma również swój udział.

Komunikat PLL LOT: LOT wybrany najlepszą linią lotniczą Europy Środkowo-Wschodniej!

Leave a Reply

Your email address will not be published.