Głównym celem zorganizowania warsztatów było przybliżenie środowisku lotniczemu oraz prokuratorom tematyki Kultury Sprawiedliwego Traktowania („Just Culture”) oraz jej praktycznych zastosowań. Uczestnicy warsztatów mieli wyjątkową okazję nie tylko do tego, by zapoznać się szczegółowo z modelem polityki „Just Culture”, ale także do wysłuchania doświadczeń przedstawicieli holenderskich organów ścigania.Więcej szczegółów w Komunikacie prasowymFot. Paweł Kluska, PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.