Posiedzenia Komitetu Strategicznego Baltic FAB, Komitetu Sterującego Studium Wykonalności dla Baltic FAB oraz Zespołu Projektowego Baltic FAB odbyły się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. Struktury te zostały powołane na mocy porozumienia podpisanego przez Wiceministrów ds. Transportu Polski i Litwy, 29 lipca br. w Wilnie.W posiedzeniu Komitetu Strategicznego stroną polską kierował Sekretarz Stanu Tadeusz Jarmuziewicz. W jej skład wchodzili Dyrektor Departamentu Lotnictwa MI, Prezesi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Więcej informacji znajdą Państwo na http://www.mi.gov.pl/Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.