Wszystkie małe regionalne porty lotnicze mogą otrzymać dotacje do pełnej kwoty inwestycji, natomiast porty lotnicze średniej wielkości jak w Poznaniu czy Krakowie skorzystają z maksymalnej pomocy w wysokości 76 proc. Środek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 192 milionów euro.Pomoc zostanie przyznana przez władze na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Program wesprze między innymi budowę nowych terminali i modernizację pasów startowych. Pomoc może być udzielona w postaci dotacji, przekazania własności terenów i wyposażenia, a także zastrzyków kapitałowych.

Komisja doszła do wniosku, że środek odpowiada jasno określonym celom interesu publicznego jakim jest rozwój sieci transportowych i dostępność poszczególnych regionów Polski. Komisja stwierdziła także, że pomoc jest proporcjonalna i niezbędna. Środek uznano zatem za zgodny z Traktatem WE.Źródło: Komisja Europejska

Leave a Reply

Your email address will not be published.