Dyskutowano przede wszystkim zagadnienie rodzaju koniecznej w LOT restrukturyzacji z punktu widzenia przyszłego rynku, jaki obsługiwał będzie przewoźnik.

Z docierających informacji medialnych wynika, że będzie to restrukturyzacja naprawcza, natomiast nie wiadomo, jaki okres ma ona obejmować i ile ma trwać. Bez wątpienia przygotowywane dokumenty restrukturyzacji mają zadowolić UE w kontekście otrzymywanej przez LOT pomocy publicznej. Eksperci bardzo dobrze oceniają pomysł sprzedaży promocyjnej biletów, w szczególności z uwagi na wpływ na płynność, ale z punktu widzenia zarządzania przychodami zagadnienie wymaga szerszej analizy.PAŻP zaprezentowała aktualne dane dotyczące ruchu lotniczego w okresie styczeń – luty 2013 roku na tle lat poprzednich a także prognozy ruchu lotniczego w Europie i w Polsce.

W dyskusji zwrócono uwagę na znaczne zmiany prognoz STATFOR dotyczące Polski Zmniejszenie prognozowanego na 2013 rok, wzrostu ruchu z +3% do +2, 3%, w prognozie z końca 2012 roku, i dalszy spadek prognozowanych wielkości do poziomu +0, 3% w najnowszej prognozie z lutego 2013.

Ponadto PAŻP zwracała uwagę na dużą zmienność liczby operacji i ciężaru samolotów operujących z polskich lotnisk regionalnych. Zagadnienie to wymaga dalszych analiz i współpracy wszystkich podmiotów w celu lepszego prognozowania operacji na poszczególnych lotniskach.W dyskusji zwracano uwagę na przewidywany spadek liczby operacji w regionalnych portach lotniczych w wyniku działań restrukturyzacyjnych LOT-u. Obecni przedstawiciele władz lotnisk stwierdzili, że dziś barierą dla rentownego funkcjonowania portu lotniczego jest ok. 1 milion pasażerów. Chcąc taka wielkość ruchu osiągnąć, konieczne będzie uzupełnienie liczby operacji na lotniskach regionalnych o operacje innych przewoźników np. w wyniku optymalizacji, liberalizacji zapisów umów dwustronnych.Dyskutowano również zagadnienie stref opłat za nawigację terminalową (TNC) w kontekście rozwoju hubu na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. W trakcie corocznych konsultacji stawek opłat IATA podkreśla, że w Polsce możliwy jest do zastosowania mechanizm, jaki zastosowano np. w Szwecji – wydzielając lotnisko Arlanda do oddzielnej strefy opłat.

PAŻP poinformowała, że zagadnienie stref będzie, jak co roku przedmiotem wiosennych konsultacji stawek opłat.

W kontekście poprawy wykorzystania lotnisk regionalnych dyskutowano o roli i możliwościach wykorzystania mechanizmu Public Service Obligations (PSO), a także innych mechanizmów dofinansowania linii lotniczej rozwijającej działalność na danym lotnisku i w danym regionie.Prezentacja zawierająca informacje przygotowane przez PAŻP .Kwartalnik 1Q2013 PAŻP dostępny jest pod adresem:

http://demopansa.pl/pliki/kwartalnik/kwartalnik_2013_01.pdfInformacje o AvB opublikowane na stronie PRTL: http://www.prtl.pl/Ponadto polecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Strategia STATFOR Seven-Year Forecast of flights (2013-2019):

http://www.eurocontrol.int/

Leave a Reply

Your email address will not be published.