System zostanie wdrożony w Warszawie i we wszystkich oddziałach terenowych PAŻP i spełnia wszystkie wymogi dotyczące planowania pracy min. dyżurów pracowników operacyjnych. Zakupione rozwiązanie pozwoli PAŻP do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i przyczynić się do poprawy ich efektywności.Produkt Quintiq uwzględnia zarówno polskie i unijne przepisy prawa pracy, jak i umożliwia uwzględnianie indywidualnych preferencji pracowników, co do ich harmonogramu pracy. Krzysztof Banaszek, prezes PAŻP, powiedział: “Cieszymy się z zakończenia procedur PZP i wyboru firmy – wiodącego dostawcy rozwiązań w zakresie planowania i optymalizacji czasu pracy pracowników. Czekamy na korzyści wynikające z tego wdrożenia, zwłaszcza podwyższenie jakości naszych usług, dalszej poprawy efektywności oraz optymalnego planowania obsad.”– Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że PAŻP dołączyła do grona instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, które korzystają z rozwiązań Quintiq w celu zaplanowania pracy swoich służb. – powiedział Arjen Heeres z Quintiq. – Już ponad 30% światowej przestrzeni powietrznej jest zarządzane przy użyciu rozwiązań Quintiq – dodał Arjen Heeres.

Rozwiązania Quintiq okazały się być najlepiej przygotowane do dostosowania do potrzeb i kultury organizacji we wszystkich częściach świata. Główną przyczyną sukcesu Quintiq – na rynku instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, jest zdolność pełnego dostosowania do różnorodnych wymagań użytkowników.

Leave a Reply

Your email address will not be published.