Richard Deakin – przewodniczący A6 Alliance, powiedział: “Z zadowoleniem witamy PAŻP w sojuszu i liczymy na współpracę, która zapewni jednolite i spójne wdrożenie programu SESAR. Jako sojusz zrobiliśmy więcej w dziele zwiększenia efektowności związanej z SESAR, niż gdybyśmy te starania realizowali oddzielnie.”

Prezes Krzysztof Kapis powiedział: “Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest bardzo zadowolona z podjęcia pierwszych kroków w celu przystąpienia do Sojuszu A6. Postrzegamy Sojusz A6 jako strategicznie ważną organizację wiążącą razem europejską branżę ATM, zdolną do wdrożenia SESAR i pomocną w osiągnięciu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Rozszerzenie Sojuszu A6 o dostawców usług z Europy Środkowej i Wschodniej oznacza maksymalny podział zasobów i doświadczenia. PAŻP będzie również w stanie reprezentować punkt widzenia i interesy ANSP ze wschodniej części Unii Europejskiej.Obecnie Sojusz A6 pracuje nad wieloma projektami wdrożeniowymi SESAR. PAŻP współpracuje z niektórymi członkami Sojuszu A6, by wspólnie jako SESAR Deployment Manager stać się organizacją odpowiedzialną za wdrożenie projektu SESAR.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. W 2013 roku PAŻP obsłużyła 683 468 operacji lotniczych, z czego ponad 235 tysięcy operacji w ruchu międzynarodowym, a około 50 tysięcy w ruchu krajowym. Średnio PAŻP obsługuje dwa tysiące operacji lotniczych dziennie.

A6 to sojusz największych europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej ANSP współpracujących w SESAR JU. Są to – Aena (Hiszpania), DFS (Niemcy), DSNA (Francja), ENAV (Włochy), NATS (UK) i grupa NORACON -zrzeszająca Austro Control (Austria), Avinor (Norwegia), EANS (Estonia), Finavia (Finlandia), IAA (Irlandia), LFV (Szwecja) i Naviair (Dania). Członkowie A6 są jednocześnie pełnoprawnymi członkami SESAR JU. Ich zadaniem jest stworzenie synergii między członkami ANSP a SESAR, tak aby zmaksymalizować korzyści dla klientów i całej branży lotniczej oraz zapewnić sprawne zarządzanie na szczeblu europejskim w krytycznych obszarach technicznych i strategicznych. Z tych powodów, aż osiem z dziewięciu europejskich, funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) – filaru projektu jednolitego europejskiego nieba SES – jest również reprezentowane w A6. Chociaż FAB skupiają się przede wszystkim na poprawie wydajności operacyjnej, natomiast A6 koncentruje się na rozwoju i wdrażaniu SESAR, to główne obszary strategiczne są przedmiotem zainteresowania obu gremiów.Na zdjęciu: sygnatariusze listu intencyjnego panowie Richard Deakin i Krzysztof Kapis, na drugim planie (od lewej): Ignacio González Sánchez (AENA); Robert Schickling (DFS), Susanne Isaksen (NAVIAIR), Maurice Georges (DSNA), Iacopo Prisinotti (ENAV)

Leave a Reply

Your email address will not be published.