Przedłużenie do 2024 roku działalności SESAR JU jest połączone z zaproszeniem nowych członków do tej instytucji. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wspólnie z ANS CR, Oro Navigacija i LPS SR, złożyła deklarację przystąpienia w odpowiedzi na opublikowane w dniu 9 lipca br. zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w SJU (Call for expressions of interest to become candidate member of the SESAR Joint Undertaking.Członkowie Konsorcjum, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Czech, Litwy, Polski i Słowacji przyjęli nazwę B4 i oświadczyli, że w pełni podzielają już rozpoczęte i przyszłe zmiany w europejskim sektorze żeglugi powietrznej, wynikające z inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES) i tym samym wspierają realizację programu SESAR, będącego technologicznym komponentem SES.

ANS CR, Oro Navigacija, PAŻP i LPS SR, po dokonaniu analizy swojego potencjału i zdolności operacyjnych, mają przekonanie, że spełniają kryteria członkostwa w SJU z uwagi na posiadane interesujące projekty, wpisujące się w zakres SESAR2020.

Członkowie Konsorcjum B4 wierzą, że dzięki połączeniu swoich doświadczeń, wiedzy i różnorodnego know-how, nowa regionalna inicjatywa o charakterze badawczo-rozwojowym wniesie do programu SESAR wartość dodaną i przysporzy efekty skali.

Dodatkowo, w przypadku uzyskania przez Konsorcjum B4 członkostwa w SJU, zwiększona zostanie regionalna równowaga w udziale w pracach badawczo-rozwojowych programu SESAR.

Termin złożenia wniosku aplikacyjnego do SJU upływa w dniu 30 września 2014 r.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej włącza się w przygotowanie i wdrożenie rozwiązań SESAR (Single European Sky ATM Research). Program badawczo-rozwojowy SESAR ma na celu opracowanie i wdrożenie jakościowo nowych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie.

Uczestnictwo w tym programie, stanowiącym jeden z filarów Single European Sky, jest szansą na współdecydowanie o istotnych zmianach w ATM w Europie.

Aktualnie podejmowane działania przechodzą stopniowo z fazy czysto projektowej do wdrażania rozwiązań.
Najbliższe prace, w których uczestniczyć będzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, to:

– Dokonanie ustaleń podziału zadań i wspólne z największymi instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej (ANSPs), liniami lotniczymi i portami lotniczymi złożenie oferty na ustanowienie SESAR Deployment Managera. Stosowne programy będą uruchomione w PAŻP w ślad za tymi ustaleniami.

– Udział w ramach ustanawiania SESAR Deployment Managera w opracowaniu wstępnego Deployment Programu oraz w skoordynowaniu współpracy z Network Managerem, SESAR Joint Undertaking i European Defence Agency.

– W przypadku zaakceptowania oferty grupy ANSPs, linii lotniczych i portów lotniczych, PAŻP wejdzie do konsorcjum, które podpisze z Komisją Europejską umowę na zapewnianie funkcji SESAR Deployment Managera.

Podpisywanie umowy konsorcjumKomunikat prasowyPolska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. W 2013 roku PAŻP obsłużyła ponad 680 tysięcy operacji lotniczych. Służby PAŻP obsługują średnio około dwa tysiące operacji lotniczych dziennie.

Paweł Paluch – Rzecznik prasowy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej www.pansa.pl

tel. 0-22 574 57 06 Kom. 609069005

e-mail: pawel.paluch@pansa.pl
Leave a Reply

Your email address will not be published.