W około stu sesjach tematycznych bierze udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Szefem Rady Patronackiej Kongresu jest Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, którego autorytet stanowi rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego imprezy.

Więcej na http://www.eecpoland.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published.