System CS4-AFUAS pozwoli zarówno cywilnym, jak i wojskowym użytkownikom na maksymalnie efektywne wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrznej, a także na redukcję kosztów użytkowania infrastruktury. Wdrażane rozwiązanie poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak też efektywność wykorzystania przestrzeni powietrznej w Europie. Scentralizowany System (CS) numer 4 jest jednym z głównych priorytetów zidentyfikowanych przez Eurocontrol i jednocześnie pierwszym serwisem, na który ogłoszono przetarg.
Ogłoszenie decyzji w sprawie udziału Konsorcjum w przetargu nastąpiło dziś rano na trwającym w Madrycie światowym kongresie służb żeglugi powietrznej.

W skład Konsorcjum SOFIAXL wchodzi hiszpańska firma Indra, niemiecka spółka zależna Avitech – wiodący dostawcy systemów żeglugi powietrznej, a także narodowi dostawcy służb żeglugi powietrznej – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, litewska Oro Navigacija i ukraińska UkSATSE.Podpisanie umowy pomiędzy Eurocontrol a oferentem, wybranym w przetargu na dostawę CS4-AFUAS, planowane jest w połowie 2015 roku. Pierwsza faza realizacji zadania, w której powstanie działający system wymiany danych AFUA planowana jest na 2 lata.Konsorcjum SOFIAXL w ramach projektu zamierza dostarczyć demonstrator systemu CS4-AFUA a następnie, w jego drugiej fazie 2 (lata 2017+), chce zapewnić usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu.

Więcej informacji o CS4-AFUAS:

https://www.eurocontrol.int/Więcej informacji o członkach Konsorcjum:

www.indracompany.com

www.avitech.aero

www.ans.lt

www.pansa.pl

www.uksatse.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published.