Bieżące ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakładce Praca w PAŻPInformujemy, że rozpatrzone zostaną zgłoszenia, które wpłyną do dnia 23 października 2012 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.