PAŻP otrzymała warunki, jakie zazwyczaj oferuje się innym bankom i instytucjom finansowym.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z warunków umowy. Uzyskane przez nas oferty świadczą o tym, że rynki finansowe bardzo dobrze oceniają stan finansów PAŻP. – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP.W ramach zawartej umowy BRE Bank będzie obsługiwać wszystkie rachunki bankowe Agencji. Zawarta umowa ułatwi również realizację bieżących zobowiązań finansowych. PAŻP otrzyma także kredyt na rachunku bieżącym do kwoty 50 mln zł.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uzyskała w 2009 roku przychód w wysokości 531 479 tys. zł., a w 2010 roku ponad 600 mln zł. W ubiegłym roku PAŻP obsłużyła ponad pół miliona operacji lotniczych.W sierpniu 2010 r., w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dostała od BRE Banku kredyt inwestycyjny na 200 mln zł. Nowa umowa rozszerzy zakres współpracy między instytucjami.Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.