Umowa została podpisana z przedstawicielem konsorcjum składającego się z 3 firm – MICRO NAV LTD, MAWILUX oraz IT-COM, w osobie Pana Toma Howard –Jones’a (na zdj.), Sales & Marketing Director’a MICRO NAV LTD.Wyboru dokonano w trybie ustawy PZP po przetargu trwającym od 7 października 2008 r. Producentem symulatora jest firma MICRO NAV LTD.

Leave a Reply

Your email address will not be published.