Polska Agencja Żeglugi Powietrznej musi być liczącym się podmiotem wśród europejskich służb żeglugi powietrznej, konferencja i wystawa w Madrycie to doskonała okazja na podkreślenie obecności PAŻP w gronie instytucji zarządzających europejską przestrzenią powietrzną. To także możliwość wymiany informacji o najważniejszych realizowanych oraz planowanych projektach na europejskim niebie, których częścią jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  – mówi Magdalena Jaworska Prezes PAŻP.

Prezes PAŻP Magdalena Jaworska odbędzie spotkania z kadrą kierowniczą europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz przedstawicielami przemysłu sektora ATM. Poza udziałem w wydarzeniu głównym kongresie, planowany jest udział przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w posiedzeniu stowarzyszenia providerów służb żeglugi powietrznej CANSO CEO, spotkaniu instytucji tworzących konsorcjum B4 (PAŻP, Oro Navigacija (Litwa), ANS CR (Republika Czeska), LPS SR (Słowacja) wraz z którym PAŻP jest w procesie negocjowania członkostwa w SESAR JU, a także udział w komitecie sterującym A6 – zrzeszeniu największych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Rozpoczynający się we wtorek w Madrycie światowy kongres i wystawa ATM to najważniejsze wydarzenie dla sektora służb żeglugi powietrznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.