VII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2014 ma na celu promocję oraz popularyzację zagadnień związanych z planami budowy, modernizacji, wyposażania i wykorzystania lotnisk oraz infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej w Polsce, a także bezpieczeństwa pasażerów i obsługi ruchu pasażerskiego.Tematyka konferencji LOTNISKO 2014 obejmuje w tym roku następujące zagadnienia:

• Aktywna czy pasywna koncepcja rozwoju transportu lotniczego jako najbardziej dynamicznego sektora gospodarki

• Plany utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego a rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce w kontekście koncepcji rozwoju transportu lotniczego rozważanych w trakcie sesji otwierającej

• Postęp technologiczny w dziedzinie infrastruktury portów lotniczych i jego wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo pasażerów i mienia

• Postęp technologiczny w konstrukcji statków powietrznych i jego wpływ na specyfikę usług handlingowych

• Dywersyfikacja przewoźników i ich oferty a rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce.W konferencji uczestniczą m.in. przedstawiciele rządu, przedstawiciele administracji samorządowej, zarządy lotnisk i linii lotniczych, organizacje zarządzające portami lotniczymi oraz firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne dla bezpieczeństwa portów lotniczych.Z ramienia PAŻP czynny udział w sesji poświęconej „Postępowi technologicznemu w dziedzinie infrastruktury i funkcjonowania portów lotniczych” bierze Krzysztof Kapis Prezes PAŻP. Pan Prezes również weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym bezpieczeństwa lotów i operacji lotniczych oraz bezpieczeństwa i komfortu pasażerów, mienia i infrastruktury lotniskowej.

Konferencji towarzyszy, jak co roku, wystawa ilustrująca produkty i usługi z zakresu infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji oraz w Wystawie, gdzie PAŻP

w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej zaprasza do zapoznania się z ofertą dla kandydatów na kurs kontrolera ruchu lotniczego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.