• W 2011 roku stawka jednostkowa opłaty za nawigację terminalową wynosiła:
1 051,03 PLN.

• Na 2012 rok PAŻP wnioskował o zatwierdzenie stawki jednostkowej opłaty za nawigację terminalową w wysokości odpowiednio:

– 781,06 PLN w przypadku objęcia nią 12 lotnisk

– 789,29 PLN w przypadku objęcia nią 13 lotnisk

Takie obniżenie kosztów świadczenia usług było możliwe dzięki uzyskanej w ostatnich latach poprawie efektywności operacyjnej PAŻP a także dzięki zastosowaniu zmodyfikowanej alokacji kosztów służb TWR.Uwzględniając wspomnianą wyżej konieczność dokonania korekt w KPSD* w dniu 23 grudnia 2011 r. PAŻP złożyła ponowny wniosek dot. strefy pobierania opłat, który został zaakceptowany i stanowił podstawę dla Decyzji Prezesa ULC z dnia 27.12.2011. Zgodnie z wspomnianymi ustaleniami, w II kwartale roku 2012 wniosek ten zostanie zmodyfikowany poprzez poszerzenie strefy opłat o Portu Lotniczego Lublin – Świdnik.Należy przy tym podkreślić, że przekazany do zatwierdzenia do MTBiGM, Plan Finansowy PAŻP na rok 2012 oraz wkład finansowy do KPSD zakładają pokrywanie w roku 2012 niezbędnych kosztów służb PAŻP na lotniskach Modlin i Lublin.W dniu 30 grudnia 2011 roku Prezes ULC ustalił stawkę opłaty za nawigację terminalową, która w okresie od 1 stycznia do opisanej wyżej planowanej zmiany, czyli w okresie styczeń – czerwiec 2012 wynosić będzie 781,06 zł.Wspólną strefą pobierania opłat terminalowych w pierwszej połowie roku 2012 (do czasu zmiany KPSD i rozszerzenia o Port Lotniczy Lublin – Świdnik) objęte zostaną następujące lotniska:

– Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA

– Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD

– Lotnisko Kraków – Balice / EPKK

– Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo / EPBY

– Lotnisko Katowice – Pyrzowice / EPKT

– Lotnisko Łódź – Lublinek / EPLL

– Lotnisko Poznań – Ławica / EPPO

– Lotnisko Rzeszów – Jasionka / EPRZ

– Lotnisko Szczecin – Goleniów / EPSC

– Lotnisko Wrocław – Strachowice / EPWR

– Lotnisko Zielona Góra – Babimost / EPZG

– Lotnisko Warszawa/Modlin / EPMO

* KPSD – Krajowe Plany Skuteczności Działania są przygotowywane po raz pierwszy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającym system skuteczności działania służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej. Czas trwania pierwszego okresu rozliczeniowego to lata 2012 – 2014.Stawki opłat za nawigację trasową w 2012 spadną do 36 euro.PAŻP informuje, że zatwierdzona przez tzw. „Enlarged Commission” stawka opłaty trasowej w roku 2012 wynosiła będzie w polskiej przestrzeni powietrznej 36.00 EURO przy kursie wymiany 4.33 PLN i będzie jedną z najniższych stawek w Europie i krajach ECAC. Rok temu, w styczniu 2011 roku stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową wynosiła 39, 46 EUR.

Polska stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową w 2012 spadła do 36 euro i jest mniejsza od średniej europejskiej o 30 procent.Z komunikatem PAŻP można się zapoznać tu

Decyzja Komitetu Rozszerzonego „Enlarged Commission”

Leave a Reply

Your email address will not be published.