Podczas Forum prezes PAŻP Magdalena Jaworska została wyróżniona nagrodą portalu rynekinfrastruktury.pl „za budowanie płaszczyzny porozumienia i poprawę zarządzania w polskiej przestrzeni powietrznej”. Odbierając nagrodę prezes Jaworska poprosiła uczestników Forum, aby kibicowali zmianom, jakie dokonują się w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a za rok ocenili i potwierdzili efekty podejmowanych działań.W debacie o kierunkach rozwoju polskiego rynku lotniczego prezes PAŻP Magdalena Jaworska przedstawiła stan obecny i zadania stojące przed Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Zaznaczyła, że priorytety PAŻP to zwiększenie liczby zatrudnionych kontrolerów i obniżenie do minimum opóźnień w ruchu lotniczym. Aktualnie szkolonych jest ponad stu przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego i liczymy, że w tym roku trzydzieści, a w przyszłym czterdzieści osób otrzyma licencje kontrolerskie. Na wiosnę przyszłego roku wprowadzimy długo oczekiwany podział pionowy, który zdecydowanie poprawi przepustowość w polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie, pod względem wydajności pracy, zajmujemy drugie miejsce w Europie – powiedziała prezes Magdalena Jaworska.

Odniosła się również do statusu prawnego Agencji. Obecny status prawny powoduje problem z rozwojem działalności PAŻP zarówno w Polsce, jak i w Europie. Projekt ustawy przekształcający Agencję w jednoosobową spółkę skarbu państwa został złożony do prac legislacyjnych celem dalszego procedowania – dodała prezes Jaworska.W debacie poświęconej przyszłości infrastruktury lotniczej Paweł Babiński – zastępca prezesa ds. Żeglugi Powietrznej – wskazał na konieczność współpracy podmiotów obecnych na rynku lotniczy, dlatego dobrym rozwiązaniem dla polskiego lotnictwa byłoby wspólne wypracowanie strategii przez polskie lotniska, narodowego przewoźnika i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Omawiając działania i inwestycje realizowane przez PAŻP, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju infrastruktury lotniczej Paweł Babiński podkreślił, że przełomowym działaniem będzie wprowadzenie podziału pionowego przestrzeni powietrznej. Podział przestrzeni na dwie i, w perspektywie, trzy warstwy pozwoli na obsłużenie ruchu większego niż w przestrzeni niemieckiej przy o połowę niższych kosztach.Na zakończenie Forum Lotniczego 2015, w sesji poświęconej bezpieczeństwu, uczestniczył Hubert Adamczyk, pełniący obowiązki Dyrektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług PAŻP. Dyrektor Adamczyk, w interesujący i niekonwencjonalny sposób, objaśnił znaczenie i wymowę określenia Safety First. Podkreślił, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo na każdym szczeblu funkcjonowania organizacji, wskazując na ostateczną odpowiedzialność po stronie kierującego tą organizacją. Zwrócił uwagę, że warunkiem absolutnie koniecznym, żeby kierujący organizacją miał pełną świadomość wpływu codziennych biznesowych decyzji na bezpieczeństwo operacji, jest dobre działanie pionu bezpieczeństwa, przygotowującego z odpowiednim wyprzedzeniem rzetelne i profesjonalne analizy.


Leave a Reply

Your email address will not be published.