Zawarta umowa na część projektu i dotyczy:

– wykonania dokumentacji projektowej dla „Ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Poznań oraz Wrocław”,

– dostawy, montażu i uruchomienia systemu kolokowanych radarów dozorowania wraz ze szkoleniem technicznym dla obsługi urządzeń, w miejscach instalacji Poznaniu i Wrocławiu.Zgodnie z zawartą umową kwota przeznaczona na budowę i uruchomienie projektu wyniesie 31 028 025,00 PLN netto, a przewidywany czas realizacji inwestycji to ok. 18 miesięcy.W ramach realizacji projektu Pr-45 zostanie zawarta dodatkowa umowa na wykonanie prac budowlanych.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to powstała 1 kwietnia 2007 r. państwowa osoba prawna, której powierzono zadania zarządzania ruchem lotniczym w FIR Warszawa. Głównym celem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa statków powietrznych. Statek powietrzny znajdujący się w powietrzu jest pod stałą opieką kontrolerów ruchu lotniczego. Działalność PAŻP odbywa się na trzech szczeblach kontroli FIR Warszawa: służba kontroli obszaru, służba kontroli zbliżania, służba kontroli lotniska.Kontakty dla prasy:Grzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej www.pansa.pl

tel. 0-22 574 67 74, 0 609 501 241

e-mail: rzecznik@pansa.plKomunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.