Rozdrobniona i nieefektywna struktura przestrzeni powietrznej w Europie generuje wyższe koszty operacyjne od podobnych na świecie. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna (Single European Sky – SES), dla której SESAR Deployment Manager jest ważnym filarem, nakierowana jest na poprawę efektywności, zmniejszenie opóźnień i zwiększenie korzyści środowiskowych.

Modernizacja istotna jest nie tylko dla przyszłej konkurencyjności europejskiego przemysłu lotniczego, ale także dla całej europejskiej gospodarki. Lotnictwo tworzy blisko 11,7 miliona miejsc pracy w Europie, zatrudniając co 40 osobę. Branża lotnicza tworzy rocznie 452 miliardy euro europejskiego PKB.Prognozowany do 2035 roku wzrost ruchu lotniczego o 50%, do ok. 14,4 miliona lotów rocznie, starzejące się europejskie technologie i infrastruktura zarządzania ruchem lotniczym, o ile nie zostaną podjęte działania dla rozwiązania tego problemu, zaczną podważać pozycję Europy jako głównego węzła lotniczego.Instytucja zarządzająca procesem realizacji SESAR (SESAR Deployment Manager) ma zapewnić,

że nowe technologie i koncepcje operacyjne, które były testowane i rozwijane w ramach programu badań w obszarze zarządzania ruchem lotniczym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – Wspólnej Inicjatywy SESAR Joint Undertaking (SJU), zostaną powszechnie wykorzystane w Europie, zapewniając znaczące korzyści użytkownikom przestrzeni powietrznej i środowisku.Poza procesem realizacji SESAR w sferze technologicznej, implementacja SES wymaga silnego i udzielonego na czas wsparcia państw członkowskich UE w innych komponentach SES, takich jak Funkcjonalne Bloki Przestrzeni i poprawa skuteczności działania. Państwa członkowskie muszą przedłożyć optymalizację ogólnounijną ponad narodowe priorytety i zintegrować narodowe infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym, żeby w pełni wykorzystać potencjał SES.SESAR Deployment Alliance, złożony z Aliansu A6 dostawców służb ruchu lotniczego, linii lotniczych (ugrupowanie A4) oraz związanej z SESAR Grupy Operatorów Portów Lotniczych (Deployment Airport Operators Group – SDAG) będzie odpowiedzialny za pierwszy, 6-letni okres prac poświęconych zapewnieniu przez Europę przewagi konkurencyjnej w ramach SESAR – technologicznego składnika SES.Richard Deakin, Prezes brytyjskiej instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej NATS i jednocześnie przewodniczący Aliansu A6, w imieniu pozostałych partnerów branżowych, podpisał z komisarz UE ds. transportu, Violettą Bulc porozumienie „SESAR Deployment Framework Partnership”.Dzisiejsze porozumienie jest wielkim sukcesem dla europejskiego przemysłu lotniczego, na zawsze zmieniając system żeglugi powietrznej na kontynencie, czyniąc go tańszym, bardziej przyjaznym środowisku i bezpieczniejszym. Projekt będzie się przekładać na korzyści ekonomiczne w skali całej Unii Europejskiej, przyczyniając się do wzrostu PKB o 400 miliardów euro, tworząc ponad 300 tysięcy nowych miejsc pracy i zmniejszając emisję dwutlenku węgla o 50 milionów ton – powiedziała Violetta Bulc.To pamiętny dzień zarówno dla Inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, jak i dla europejskiego lotnictwa. Ta współpraca pokaże, jak bardzo zaangażowani jesteśmy na rzecz zmodernizowania europejskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy jesteśmy orędownikami zapewnienia sukcesu europejskiej branży lotniczej i sądzę, że jest to poważny krok naprzód – potwierdził Richard Deakin.Massimo Garbini, który został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego SESAR Deployment Alliance dodał: „Jesteśmy zaszczyceni, że Komisja wybrała to wyjątkowe, branżowe partnerstwo dla wprawienia w ruch kluczowej modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym w obrębie europejskiej przestrzeni. Gwarantuję, że uczynimy wszystko, co możliwe, aby uzyskać efekty, których Europa potrzebuje.”Idea Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej jest jedną z głównych inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie transportu lotniczego, zaprojektowaną dla poprawy sposobu zarządzania przestrzenią powietrzną, jak również dla zminimalizowania zużycia paliwa, redukcji zbędnych kosztów i poprawy pojemności przestrzeni powietrznej.SESAR Deployment Alliance składa się z trzech grup partnerów:

Alians A6 –złożony z pięciu narodowych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, będących jednocześnie członkami SESAR JU, tj: Aena (Hiszpania), DFS (Niemcy), DSNA (Francja), ENAV (Włochy) i NATS (Wielka Brytania), współpracujących z Polską Agencją Żeglugi Powietrzej oraz grupą reprezentującą agencje będące członkami aliansu COOPANS, obejmującego AustroControl (Austria), Croatia Control (Chorwacja), IAA (Irlandia), LFV (Szwecja) I Naviair (Dania). Ww. podmioty wspólnie kontrolują ponad 70% europejskiego ruchu lotniczego i 72% inwestycji w przyszłą infrastrukturę zarządzania ruchem lotniczym.Grupa Air France – KLM, EasyJet, IAG oraz Lufthansa Group, składająca się z czterech linii lotniczych uczestniczących w Platformie Lotniczej KE, utworzyła grupę A4 w końcu 2012 roku. Jest to inicjatywa dla przyspieszenia poprawy w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz koordynacji udziału linii tworzących A4 w Ramowym Partnerstwie Wdrożenia SESAR oraz komórce kierownika procesu realizacji SESAR (SESAR Deployment Manager) w celu zapewnienia efektywnej implementacji nowych procedur ATM i technologii, przyczyniających się do osiągnięcia najwyższych celów SES. Grupa Air France – KLM, IAG i Grupa Lufthansy reprezentują ponad 588.357 milionów pasażero-kilometrów spośród 836.556 milionów w ramach AEA. EasyJet jest drugim największym przewoźnikiem niskokosztowym w Europie i reprezentuje ponad 1200 operacji spośród 4361 w ramach ELFAA.Związana z SESAR Grupa wdrożeniowa portów lotniczych (SDAG) jest grupą 25 największych europejskich lotnisk spośród reprezentowanych w Międzynarodowej Radzie Portów Lotniczych (Airports Council International – ACI) i uczestniczących we Wspólnym Projekcie Pilotażowym SESAR. ACI Europe reprezentuje ponad 50 lotnisk z 45 krajów europejskich. W 2013 roku, ich porty członkowskie obsłużyły ponad 90% komercyjnego ruchu lotniczego w Europie, obsługując ponad 1,7 miliarda pasażerów, 17,8 miliona ton ładunków i 20,7 miliona operacji lotniczych.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.sesardeployment.aeroKomunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.