PAŻP otrzymała certyfikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla służb:



– Proceduralnej kontroli lotniska Lublin (EPLB);

– Proceduralnej kontroli zbliżania lotniska Lublin (EPLB);

– Łączności radiowej dla służby kontroli lotniska Lublin (EPLB).





Wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikaty potwierdzają, że służby PAZP są gotowe do obsługi ruchu lotniczego na lubelskim lotnisku. PAŻP do pracy w kontroli zbliżania i kontroli lotniska PAŻP oddeleguje 15 kontrolerów ruchu lotniczego. W najbliższy poniedziałek, 17 grudnia 2012 roku o siódmej rano kontrolerzy ruchu lotniczego rozpoczną swoją pracę w obiekcie doraźnym, produkcji niemieckiej firmy Rohde&Schwarz. Po kilku miesiącach, w połowie 2013 roku, służba kontroli ruchu lotniczego przeniesie się do obiektu stacjonarnego.



Wszystkie urządzenia zamontowane na już zainstalowanej wieży są, jakości identycznej z urządzeniami, które będą użytkowane na stacjonarnej wieży. Wieża firmy Rohde&Schwarz została na potrzeby lubelskiego lotniska odpowiednio zmodernizowana oraz zostały w niej zainstalowane wszystkie niezbędne systemy potrzebne do pracy operacyjnej. Wieża posiada bezpośrednią łączność z Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie. Obiekt spełnia wszystkie wymagania certyfikacyjne ULC.



Na potrzeby lubelskiego portu lotniczego PAŻP nabył za 2,6 mln złotych – zestaw radiolatarni z dalmierzem D-VOR/DME. Radiolatarnia D-VOR zainstalowana w komplecie z dalmierzem DME to system radiowy, który dzięki specjalnym odbiornikom w samolocie – umożliwia pilotowi odczytanie namiaru prowadzącego do radiolatarni oraz podaje mu odległość od niej. W oparciu o to urządzenie opracowano i wdrożono procedury podejść do lądowania dla lotniska Lublin.

W nadchodzącym 2013 roku, PAŻP zrealizuje trzecią inwestycję dla lubelskiego lotniska. Za niespełna trzy miliony złotych, zostanie zbudowany system ILS.



Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.