W skład nowo powołanej grupy członków stowarzyszonych wchodzi m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, przedsiębiorstwo Boeing, Thales Australia oraz marokańskie porty lotnicze (ONDA), którzy będą czynnie uczestniczyć w pracach w ramach zadań realizowanych przez członków the SESAR Joint Undertaking (SJU).“Nasi nowi partnerzy, którzy dołączyli do naszego stowarzyszenia wniosą swoje szczególne doświadczenia i wiedzę. Obecnie mamy 21 dostawców usług żeglugi powietrznej uczestniczących program modernizacji w Unii Europejskiej.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z przystąpienia do grona naszych członków organizacji spoza Unii Europejskiej, co pokazuje zaangażowanie w opracowywaniu rozwiązań interoperacyjnych”
– powiedział Patrick Ky, dyrektor wykonawczy.Z 13 nowo wybranych partnerów stowarzyszonych, siedmiu jest dostawcami usług nawigacji lotniczej, pięciu partnerami przemysłu, a jeden jest operatorem lotniska.Wyrażona chęć uczestnictwa przez członków stowarzyszonych SJU jest pierwszym krokiem do zawarcia umowy między zainteresowanymi podmiotami a członkami stowarzyszenia. Proces ten ma być zakończony do końca 2010 r.Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM.Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sesarju.euWięcej informacji o działaniach PAŻP z SJU i FREQUENTIS znajdziecie Państwo na stronach CANSO, w sekcji Media/ATM News.

www.canso.org/atmnews

Leave a Reply

Your email address will not be published.