Na łączny koszt inwestycji poczynionych przez PAŻP na potrzeby Portu Lotniczego Lublin składają się:

– wieża kontroli ruchu lotniczego;

– zestaw radiolatarni z dalmierzem DVOR/DME;

– ILS.
17 grudnia 2012 roku kontrolerzy ruchu lotniczego rozpoczęli swoją pracę na lubelskim lotnisku. PAŻP oddelegowała do Lublina 15 osób, które dbają o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez 64,5 godziny tygodniowo.Nowa wieża kontroli, to dowód na to, że Port Lotniczy Lublin stale się rozwija i udoskonala. Inwestycja jest szczególnie ważna ze względu na to, że wpływa na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżującym. Budowa wieży została zrealizowana dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy naszego lotniska z instytucją centralną jaką jest PAŻP – mówi prezes zarządu spółki Port Lotniczy Lublin Krzysztof Wójtowicz.Montaż nowej wieży kontroli ruchu lotniczego rozpoczął się 16 marca br. W ciągu następnych kilku tygodni odbyły się szkolenia operacyjne oraz odbiory techniczne. 6 czerwca 2013 roku służba kontroli ruchu lotniczego przeniosła się do nowej wieży kontroli ruchu lotniczego.

Koszt budowy i wyposażenia nowej wieży, to ponad 7,2 mln zł.Wcześniej, na potrzeby lubelskiego portu lotniczego PAŻP, za 2,6 mln złotych, kupił zestaw radiolatarni z dalmierzem DVOR/DME. Radiolatarnia DVOR zainstalowana w komplecie z dalmierzem DME to system radiowy, który dzięki specjalnym odbiornikom w samolocie – umożliwia pilotowi odczytanie namiaru prowadzącego do radiolatarni oraz podaje mu odległość od niej. W oparciu o to urządzenie opracowano i wdrożono procedury lotnicze dla Portu Lotniczego LublinPAŻP zrealizuje obecnie trzecią inwestycję dla lubelskiego lotniska. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku podpisano umowę na budowę systemu ILS, z wyłonioną w drodze publicznego przetargu, poznańską firmą Telbud. Wartość inwestycji to 2 794 601 złotych netto.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej we współpracy z zarządcą lotniska – Portem Lotniczym Lublin i wykonawcą starają się przyspieszyć umowne terminy realizacji inwestycji. Gotowe są już fundamenty, prace budowlane są – pomimo początkowo niesprzyjającej aury – już bardzo zaawansowane. Zakończenia prac budowlanych spodziewamy się jeszcze w lipcu, wcześniej samolot pomiarowy zweryfikuje jakość systemu.Trzeba jednak zaznaczyć, że po zakończeniu procesu budowlanego, rozpocznie się proces wdrożenia operacyjnego. Międzynarodowe uregulowania zawarte w: Aneksie 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w ICAO EUR DOC 012 (Europejskie materiały pomocnicze do oceny usług i wsparcia certyfikacji systemów naziemnych ILS&MLS), zawierają m.in. wymóg bezawaryjnej testowej pracy systemu przed wdrożeniem systemu na nowym lotnisku.Procedura dopuszczenia systemu ILS/DME do pracy operacyjnej, oprócz wspominanych wyżej 67- dniowych testów niezawodności systemu wynikających z wymagań Załącznika 10 ICAO, obejmuje uzyskanie wpisu do Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych, oraz publikację informacji o urządzeniu w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska.PAŻP dołoży wszelkich starań, aby czas potrzebny na wdrożenie urządzenia do pracy operacyjnej był jak najkrótszy.Komunikat prasowyFot. Mikolaj Majda (mikolaj@ivent.pl)

Leave a Reply

Your email address will not be published.