14 marca 2011 roku w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Eurocontrol oraz ESSP – European Satellite Service Provider (instytucji, która na zlecenie Komisji Europejskiej zarządza EGNOS), obserwowali pierwsze w Polsce podejście do lądowania z prowadzeniem pionowym z wykorzystaniem sygnału GNSS, wykonane przez samolot mieleckiej szkoły lotniczej Royal-Star Aero.Pierwsze w Polsce eksperymentalne loty i podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym APV I z wykorzystaniem sygnału GNSS, w ramach programów HEDGE i EGNOS APV wykonano z użyciem samolotu Piper PA-34 Seneca II Royal-Star wyposażonego w certyfikowany odbiornik Garmin GNS430W.Podejście do lądowania z prowadzeniem pionowym APV I, to procedura nieprecyzyjna, w której pilot otrzymuje informacje o swoim położeniu, pochodzące z wyliczeń urządzeń pokładowych wykorzystujących dane systemu GPS wzbogacone o poprawki z geostacjonarnych satelitów europejskiego systemu EGNOS.Dzięki systemowi EGNOS komputer pokładowy jest w stanie określić dokładną ścieżkę podejścia do lądowania zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Dokładność prowadzenia poziomego jest taka jak w kat. I ILS, natomiast dokładność prowadzenia pionowego jest nieznacznie gorsza od I kategorii ILS.

2 marca b.r. EGNOS otrzymał status Safety of Life, który potwierdza możliwość bezpiecznego wykorzystania systemu w lotnictwie.

GNSS generuje informacje dla pilota zbliżoną do kosztownego systemu ILS.– mówi Krzysztof Banaszek – Prezes PAŻP.

Główną zaletą zastosowania podejść EGNOS APV jest niski koszt świadczenia służb żeglugi powietrznej. Ten rodzaj podejść do lądowania nie wymaga kosztownych inwestycji w infrastrukturę naziemnych pomocy nawigacyjnych, ani nie rodzi kosztów ich utrzymania. – powiedział Krzysztof Banaszek – Prezes PAŻP.EGNOS: DARMOWY SYSTEM WSPOMAGANIA SATELITARNEGO1 października 2009 roku Komisja Europejska uruchomiła powszechnie dostępne usługi europejskiej nawigacji satelitarnej EGNOS czyli European Geostationary Navigation Overlay Service. EGNOS to wkład Europy w rozwój globalnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS.

Z systemu EGNOS nieodpłatnie mogą korzystać zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Dzięki systemowi EGNOS zwiększy się dokładność nawigacji satelitarnej w Europie. Dotychczas stosowany system GPS miał margines błędu rzędu 10 metrów, teraz ulegnie on redukcji do 2 metrów. Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej nowy system będzie przydatny w wielu dziedzinach życia m.in. w rolnictwie i transporcie. Po uzyskaniu stosownych certyfikatów system będzie mógł być wykorzystywany także w transporcie lotniczym.System stworzono w oparciu o transpondery umieszczone na trzech satelitach geostacjonarnych. Swym zasięgiem obejmuje terytoria większości państw europejskich.

W przyszłości przewiduje się rozszerzenie zasięgu geograficznego systemu EGNOS na obszary pozaeuropejskie np. Afrykę Północną. Komisja Europejska zobowiązała się do długofalowego finansowania działalności EGNOS.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie działa na rzecz wdrożenia systemu EGNOS w krajach Europy Wschodniej i uczestniczy w unijnych projektach z nim związanych.“EGNOS Introduction to The European Eastern Region” oraz “HEDGE” „Helicopters Deploy GNSS in Europe” to projekty międzynarodowe w ramach, których, przy współpracy firm z kilku europejskich państw: Anglii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Szwajcarii, Polski i Czech, na lotniskach w Katowicach i w Mielcu wdrożone zostaną procedury lądowania oparte o system nawigacji satelitarnej EGNOS. Do tego celu wykorzystane zostaną samoloty małego lotnictwa (general aviation). Projekty mają wykazać, czy wykorzystanie nawigacji satelitarnej przy operacjach lotniczych spełnia normy ICAO.Komunikat prasowyLink do wywiadu Prezesa PAŻP, Krzysztofa BanaszkaZachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją wyświetlaną podczas konferencji START GALILEO 20 października br. “Działania PAŻP w obszarze wdrożenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym”

Fot. Dziennik Zachodni

Leave a Reply

Your email address will not be published.