Samolot L-410 ma na pokładzie zainstalowaną nowoczesną aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie kontroli systemów nawigacyjnych na terenie całej Polski, w tym zlokalizowanych na terenie portów lotniczych.

Lotnisko w Łodzi, podobnie jak inne lotniska komunikacyjne w Polsce, wyposażone jest w system ILS pozwalający wykonywać bezpieczne podejście do lądowania przy utrudnionej widoczności ziemi.

Oprócz sprawdzenia pracy systemów ILS, z powietrza kontrolowane są również inne urządzenia i systemy pozwalające na bezpieczne wykonywanie lotów. Poza urządzeniami nawigacyjnymi sprawdzane są systemy dozorowania, a więc urządzenia radarowe, łączności lotniczej, oświetlenia lotnisk, a także same procedury startu i lądowania opracowywane osobno dla każdego lotniska.

Kontrola z powietrza systemów i urządzeń nawigacyjnych odbywa się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a w przypadku urządzeń mających krytyczny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego, sprawdzenia takie wykonywane są co 6 miesięcy lub natychmiast po zidentyfikowaniu takiej potrzeby.

Podobne loty kontrolne, samolot L-410 wykona dzisiaj i jutro nad lotniskiem w Modlinie, a w ostatnich dniach marca skontroluje system ILS w Krakowie. Na początek kwietnia PAŻP zaplanowała sprawdzenie urządzeń DVOR/DME na Okęciu, DME Wicko, ILS w Bydgoszczy, ILS i DVOR/DME w Szczecinie, ILS w Lublinie, Gdańsku oraz Zielonej Górze.

Powyżej na zdjęciu wnętrze “Papugi”

Fot. Paweł Witeska oraz Andrzej Karwowski (PAŻP)

Leave a Reply

Your email address will not be published.