Pan Krzysztof Banaszek pracuje w PAŻP (wcześniej PPL/ARL) od roku 1993.Od listopada 2007 r. jest Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Żeglugi Powietrznej, od lutego 2008 pełniąc równocześnie funkcję Prezesa PAŻP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.