Średnie opóźnienie na operację zostało zmniejszone z 2,6 minuty do 2,1 minuty

w październiku 2011 w stosunku do października roku 2010.Najtrudniejsza sytuacja panuje w przestrzeni powietrznej Grecji, gdzie opóźnienia

są znacznie powyżej dotychczasowych wielkości.80% opóźnień generowanych jest w europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z brakami w pojemności sektorów ruchu lotniczego oraz brakiem kontrolerów ruchu lotniczego.W październiku 2011 r. udział PAŻP w ogólnej liczbie opóźnień wyniósł jedynie 728 minut, co plasuje PAŻP na końcu listy 20-stu instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, generujących opóźnienia w Europie.Dla porównania – opóźnienia w przestrzeni Grecji wyniosły prawie 13 tysięcy minut, a w przestrzeni Niemiec – Langen ACC prawie 4 tys. minut oraz Frankfurt ACC ponad 5 tys. minut.


Źródło: EUROCONTROL – NOPKomunikatWięcej informacji:

http://www.eurocontrol.int

Leave a Reply

Your email address will not be published.