Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jednocześnie informuje, że podjęte zostały próby zredukowania uciążliwości planowanych do wprowadzenia ograniczeń i umożliwienia dynamicznego wykorzystywania przestrzeni podczas funkcjonowania przedmiotowych stref.Wnioskodawca przystał na nieobjęcie ograniczeniami przestrzeni TRA 30 wyznaczonej dla lotniska EPBP, zaakceptował możliwość publikacji w AUP i aktywacji stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne po uzgodnieniu warunków przez AMC Polska z Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcą Komponentu Powietrznego (COP-DKOP) oraz pozostawił możliwość uzyskania zgody na loty niezwolnione z ograniczeń innych statków powietrznych niż samoloty i śmigłowce po złożeniu odpowiedniego wniosku do COP-DKOP.Tym samym podmioty / osoby planujące wykonywanie lotów, które zostały objęte ograniczeniami, powinny pilnie złożyć stosowne wnioski do COP.1. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) – WZMOCNIENIE NARODOWEGO SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (OP RP)Termin: Od 2017.09.01 godz. 00:01 UTC do 2017.09.30 godz. 23:59 UTC.Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego (DCOP – DKP) jest upoważniony do zmiany terminu aktywności ROL (tel. +48 261 828 144, +48 261 828 727).1.1. Rejon ograniczeń lotów (EA 117)

Granice poziome (WGS 84):

1. 54°27′46″N 019°02′45″E

2. 54°26′12″N 019°47′10″E

dalej na wschód wzdłuż granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej do punktu

3. 54°25′50″N 019°51′48″E

4. 54°25′42″N 019°53′30″E

5. 54°09′52″N 019°47′19″E

6. 54°16′22″N 019°17′29″E

1. 54°27′46″N 019°02′45″EGranice pionowe:

Górna granica: 6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.1.2. Rejon ograniczeń lotów (EA 118)Granice poziome (WGS 84):

1. 54°25′42″N 019°53′30″E

dalej na wschód wzdłuż granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim

Federacji Rosyjskiej do punktu

2. 54°21′57″N 022°47′23″E

3. 54°05′34″N 022°42′57″E

4. 54°04′10″N 022°11′02″E

5. 54°04′35″N 021°19′34″E

6. 54°07′09″N 020°13′35″E

7. 54°09′52″N 019°47′19″E

1. 54°25′42″N 019°53′30″EGranice pionowe:

Górna granica: 6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.1.3. Rejon ograniczeń lotów (EA 119)Granice poziome (WGS 84):

1. 53°57′33″N 023°30′40″E

dalej na południe wzdłuż granicy państwowej z Republiką Białorusi do punktu

2. 51°29′56″N 023°37′39″E

3. 51°30′41″N 023°08′36″E

4. 51°57′26″N 023°12′27″E

5. 52°00′57″N 023°15′10″E

6. 52°03′22″N 023°07′05″E

7. 52°06′09″N 022°45′40″E

8. 52°17′10″N 022°44′01″E

9. 52°42′56″N 023°00′17″E

10. 52°53′16″N 023°29′12″E

11. 53°56′50″N 023°02′22″E

1. 53°57′33″N 023°30′40″EGranice pionowe:

Górna granica:6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.1.4. Rejon ograniczeń lotów (EA 120)

Granice poziome (WGS 84):

1. 51°29′56″N 023°37′39″E

dalej na południe wzdłuż granicy państwowej z Ukrainą do punktu

2. 49°05′31″N 022°30′36″E

3. 49°18′29″N 022°19′39″E

4. 49°35′25″N 022°14′29″E

5. 49°57′37″N 022°32′13″E

6. 50°39′48″N 023°34′00″E

7. 50°59′36″N 023°27′05″E

8. 51°13′50″N 023°12′39″E

9. 51°30′41″N 023°08′36″E

1. 51°29′56″N 023°37′39″EGranice pionowe:

Górna granica: 6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.Loty zwolnione z ograniczeń wykonywania lotów w aktywnych rejonach EA 117 – 120:

1) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR i na hasło GARDA;

2) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ;

3) loty lotnictwa państwowego Rzeczypospolitej Polskiej;

4) loty lotnictwa ogólnego (GA) wykonywane przez załogowe statki powietrzne klasy samolot i śmigłowiec;

5) loty lotnictwa państw sojuszniczych po uzgodnieniu z COP-DKP.Wszyscy dowódcy statków powietrznych zwolnionych z ograniczeń wykonujących loty w rejonach EA mają obowiązek utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z odpowiednim organem FIS. Loty lotnictwa ogólnego (GA) wykonywane przez załogowe statki powietrzne klasy samolot lub śmigłowiec mogą się odbywać tylko po złożeniu FPL – zabronione jest składanie planu lotu z powietrza (AFIL).Dowódca statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot zwolniony z ograniczeń przez rejon EA, ma też obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (tel. +48 261 828 202/220).Loty niezwolnione z ograniczeń możliwe jedynie za zgodą DCOP – DKP po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem:tel.: +48 261 828 144, +48 261 828 727

faks: +48 261 828 467

email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

a) typ statku powietrznego i jeśli posiada – numer rejestracyjny i znak wywoławczy;

b) cel przelotu;

c) miejsce startu i lądowania;

d) data, czas startu i lądowania (UTC);

e) skład załogi oraz lista pasażerów;

f) telefon kontaktowy do dowódcy statku powietrznego lub operatora bezzałogowego statku powietrznego.Dowódca statku powietrznego lub operator bezzałogowego statku powietrznego po uzyskaniu zgody na loty w rejonach EA 117 – 120 zobowiązany jest do wykonywania lotów zgodnie z uzyskanymi warunkami określonymi w zezwoleniu przez DCOP – DKP.Możliwa jest publikacja i aktywacja stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne po uzgodnieniu przez AMC Polska z DCOP-DKP.2. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ I RUCHU LOTNICZEGO (informacje nie publikowane w NOTAM – przeznaczone dla AMC Polska, służb ATS i organów wojskowych)2.1 Organ odpowiedzialny za wprowadzenie ograniczeń w polskiej przestrzeni powietrznej:Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2

tel. +48 261 855 895, +48 261 855 893, +48 261 855 892

faks: +48 261 855 896, +48 261 855 897.2.2 Organ koordynujący zarządzanie rejonami ograniczeń EA 117-120:

COP – DKP (tel. 261 828 144, 261 828 727).

faks: +48 261 828 467

email: cop.dkp@ron.mil.pl2.3 COP – DKP upoważniony jest do zmiany terminu aktywności EA (w zakresie jego skrócenia).2.4 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb ATS: FIS Gdańsk, FIS Olsztyn, FIS Warszawa i FIS Kraków. Zabronione jest przyjmowanie planów lotów z powietrza (AFIL) na loty w rejonach EA przez służby ATS.2.5 Rejony ograniczeń lotów (EA) nie podlegają procedurze zamawiania w AMC Polska. AMC Polska będzie je publikować codziennie w AUP zgodnie z podanym terminem i utrzymywać aktywność – H24.2.6 Strefy TSA, TRA, D, trasy MRT, wykorzystywane na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz rejony ograniczeń (EA 117 – 120) mogą być aktywne jednocześnie. W przypadku ich aktywacji za koordynację lotów odpowiada DCOP – DKP.2.7 Strefy TRA 100 – 130 wydzielone dla Straży Granicznej mogą być aktywowane jednocześnie z rejonami (EA 117 – 120). Wojskowe operacje lotnicze w tych rejonach będą wykonywane na uzgodnionych warunkach po koordynacji przez COP – DKP z właściwym Oddziałem Straży Granicznej i po informowaniu AMC Polska.2.8 Rejon EA 54 (ćwiczenie OPL GAMBIT – 17) posiada priorytet w stosunku do EA 117.2.9 Wojskowe operacje lotnicze w lokalizacjach stref R powinny odbywać się zgodnie z przepisami określonymi dla tych stref.2.10 Możliwa jest publikacja i aktywacja stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne tylko po uzgodnieniu warunków przez AMC Polska z COP – DKP.2.11 COP – DKP informacje o wydanych zgodach na loty nie objęte zwolnieniem z ograniczeń w rejonach EA przekazuje do AMC Polska lub właściwego organu FIS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.