Celem Konferencji jest prezentacja głównych obszarów zainteresowania współczesnych organów zarządzania żeglugą powietrzną. Konferencja zgromadziła licznych specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego, w tym także z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz z Przedsiębiorstwa Państwowego “Porty Lotnicze”.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. inż. Marek Malarski. Komitet ten zgromadził licznych Profesorów z wielu polskich ośrodków naukowych, między innymi z Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz z Akademii Morskiej w Gdyni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.