Wszystkie wyżej wymienione powierzchnie powinny znajdować się w jednej lokalizacji, a powierzchnie biurowe znajdować w jednym obiekcie.Obiekt powinien być zlokalizowany po lewej stronie Wisły (m.in. dzielnice Ochota, Włochy, Ursynów, Gmina Raszyn, Pruszków itp.), z zastrzeżeniem, że czas dojazdu do siedziby PAŻP znajdującej się przy ul. Wieżowej 8 nie może przekraczać 30 min jazdy komunikacja miejską.Budynek musi spełniać następujące warunki:

• moc przyłączeniowa ok. 400 kVA;

• zasilacz UPS (zasilanie gwarantowane) min 80 kVA z czasem podtrzymania przy pełnym obciążeniu ok 30 min.;

• instalacja sygnalizacji zaniku zasilania miejskiego;

• łącze telekomunikacyjne o przepustowości 200 Mb/s.Pożądany okres najmu 2013-2016

Oferty należy przesyłać na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,

ul. Wieżowa 8, 02-147, lub drogą elektroniczną na adres email: a.malesa@pansa.pl

do 23.05.2012r.Ogłsozenie znajduje się również na www.bip.pansa.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.