Konsorcjum SOFIAXL zamierza dostarczyć demonstrator systemu CS4-AFUA (Faza 1 – lata 2016-2017) a następnie, po podpisaniu opcjonalnej umowy, chce zapewnić usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu (Faza 2 – 5 lat poczynając od 2018).System CS4-AFUAS pozwoli zarówno cywilnym, jak i wojskowym użytkownikom na maksymalnie efektywne wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrznej, a także na redukcję kosztów użytkowania infrastruktury. Wdrażane rozwiązanie poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak też efektywność wykorzystania przestrzeni powietrznej w Europie. Scentralizowany System (CS) numer 4 jest jednym z głównych priorytetów zidentyfikowanych przez EUROCONTROL i jednocześnie pierwszym serwisem, na który ogłoszono przetarg.Dziś mija termin wyznaczony przez EUROCONTROL na składania ofert, konsorcjum SOFIAXL zachowało wszelkie termin związane z procedurą składania oferty.W przypadku wyboru oferty Konsorcjum SOFIAXL w trwającym przetargu, po podpisaniu umowy pomiędzy Konsorcjum SOFIAXL a EUROCONTROL, realizowana przez PAŻP część projektu może zapewnić przychody w kwocie ok. 0,5 mln. EURO w Fazie 1 oraz ok. 1 mln. EURO rocznie w Fazie 2.Podpisanie umowy pomiędzy EUROCONTROL a oferentem/konsorcjum, wybranym w toczącym się przetargu na dostawę CS4-AFUAS, planowane jest w pierwszym kwartale 2016 roku.Więcej informacji o CS4-AFUAS:

https://www.eurocontrol.int/Więcej informacji o członkach Konsorcjum:

www.indracompany.com

www.avitech.aero

www.ans.lt

www.uksatse.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published.