Przywrócenie kategorii II na drodze startowej o kierunku 33 nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy pomiędzy zarządzającym lotniskiem – P.P. „Porty Lotnicze”, a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.


– Na szczególne podkreślenie zasługuje wysiłek, który poniósł zarządzający Lotniskiem Chopina przy wprowadzaniu wymaganych zmian na terenie lotniska. Bez tego działania przywrócenie drugiej kategorii na tym kierunku nie byłoby możliwe – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP.


– Współpracowaliśmy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej na każdym etapie prac w trakcie przywracania pełnej funkcjonalności systemu. Zaangażowanie PAŻP w usprawnianie systemu i zakres wspólnie podjętych działań musiały doprowadzić do osiągnięcia sukcesu – powiedział Michał Marzec, Dyrektor Lotniska Chopina – Na uznanie zasługuje również tempo, w jakim Agencja przeprowadziła testy i „obloty” usprawnionego systemu, bez których nie byłoby możliwe udostępnienie ILS użytkownikom lotniska – dodał Marzec.Kontakt dla prasy:

Grzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej www.pansa.pl

tel. 0-22 574 67 74, 0 609 501 241

e-mail: rzecznik@pansa.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.