Z dniem 17 lutego 2012 r. Premier powierzył Panu Tomaszowi Kądziołce, dotychczasowemu Wiceprezesowi ULC, pełnienie obowiązków Prezesa ULC, do czasu powołania nowego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.Źródło: http://www.transport.gov.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.