Zamówienie dotyczy: „zaprojektowania i wybudowania obiektów systemu ILS/DME RWY11 oraz RWY33 na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wraz z infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami, umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację systemu ILS/DME”.Zamierzeniem PAŻP jest uruchomienie ILS/DME RWY 11 nie później niż do 30 listopada 2011r., natomiast ILS/DME RWY33 rozpocznie prace przed końcem 2013 roku.Nabyte przez PAŻP systemy ILS spełniają wymagania kategorii III C – czyli najwyższej. Ostateczne określenie klasy urządzenia nastąpi po zakończeniu instalacji systemu oraz po dokonaniu pomiaru „z powietrza” jakości i integralności sygnału.Dopuszczenie systemu do pracy operacyjnej w kategorii III musi być poprzedzone, co najmniej półroczną pracą w niższej kategorii.Koniecznym warunkiem podczas uruchomienia podwyższonej kategorii ILS na Lotnisku Chopina w Warszawie będzie konieczność rozszerzenia zakresu uprawnień wynikających z aktualnego Certyfikatu Lotniska.

Wymiana obecnie użytkowanych systemów ILS, na nowe jest spowodowana zarówno przez wiek eksploatowanego sprzętu jak i przez stopniowe pogarszanie parametrów systemu w wyniku zabudowy terenów wokół lotniska.

ILS/DME RWY11 został wprowadzony do pracy operacyjnej w końcu 1997r. a ILS/DME RWY33 w 1996 roku.Remont drogi startowej DS-1 w roku 2011 i drogi startowej DS3 w 2013 roku, pozwala PAŻP wprowadzić do pracy nowy system bez dodatkowych utrudnień operacyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.