Nowa łódzka wieża ma pięć kondygnacji, sala operacyjna znajduje się na wysokości 31,5 m nad poziomem terenu.

• Wyposażenie TWR kosztowało 627 916 EUR

• Budowa TWR kosztowała około 12 mln PLN

Wieża jest zbudowana na działce należącej do PAŻP o powierzchni 5962m2.

• Wymiary budynku – 40,2 x 16,9 m,

• Powierzchnia użytkowa – 1 442 m2,

• Kubatura brutto – 7 188 m3.


Nowa łódzka wieża ma pięć kondygnacji, sala operacyjna znajduje się na wysokości 31,5 m nad poziomem terenu. Na sali operacyjnej zwykle pracują 2 osoby, a co najmniej 1 osoba jest do dyspozycji odbywając obowiązkową godzinną przerwę w pracy operacyjnej odpoczywając w pokoju socjalnym.



Miesięcznie TWR obsługuje średnio prawie 3 tysiące operacji – od tysiąca zimą do ponad 5,5 tysiąca w sezonie letnim.

Najwięcej operacji w roku 2012 przypadło na lipiec – 5679.




Do połowy listopada br. obsłużono w Łodzi około 34 tysiące operacji lotniczych.

Do końca roku liczba ta powinna przekroczyć 35000.

W 2012 roku, rekordowy ruch łódzcy kontrolerzy ruchu lotniczego obsłużyli 22 lipca 2012 roku, było to 315 operacji lotniczych.



Zadanie inwestycyjne TWR Łódź umieszczone zostało w harmonogramie zadań do zrealizowania w ramach Projektu PAŻP o nazwie “Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” znajdującego się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nr POIiŚ 6.3-1.

Projekt jest przewidziany do dofinansowania w ramach tego programu, Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6,3 – Rozwój sieci lotniczej TEN-T.



Komunikat prasowy



Fot. A.Karwowski (PAŻP)

Leave a Reply

Your email address will not be published.