Wmurowania Aktu Erekcyjnego dokonali:

– Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna;

– Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz;

– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Zdzisław Gawlik;

– Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta;

– Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Banaszek;

– Dyrektor rzeszowskiego oddziału SKANSKA S.A. Zenon Bugno;

– Prezes Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Stanisław Nowak.

Budowę poświęcił ks. Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, uprzednio odczytawszy list od Ks. Bp Kazimierza Górnego.Jest to niezwykle cenna inwestycja, zarówno dla potrzeb ruchu lotniczego, jak i mieszkańców Podkarpacia, którzy mogą być dumni z rozwijającego się lotniska oraz idącej za tym coraz większej dostępności regionu i jego otwarcia na świat – podkreślił w swoim wystąpieniu szef Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz.

Nowoczesny charakter konstrukcji, oryginalna elewacja w formie łuski spiczastej spowoduje, że ta budowla stanie się najbardziej charakterystycznym miejscem na lotnisku w Jasionce – powiedział Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podkreślając, iż PAŻP realizuje swoją rzeszowską inwestycję terminowo.

Jestem dumny z faktu, że na uroczystości rozpoczęcia tej ważnej dla nas inwestycji możemy gościć wiele znamienitych osób, na czele z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną, Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniewem Rynasiewiczem oraz prezesem PAŻP Krzysztofem Banaszkiem – oznajmił Stanisław Nowak, prezes Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.Historia inwestycji

8 lipca 2011 Pan Krzysztof Banaszek – prezes PAŻP – podpisał umowę na budowę nowej wieży kontroli ruchu lotniczego, która służyć będzie obsłudze rzeszowskiego lotniska. Budynek zostanie zbudowany w ciągu 49 tygodni za cenę 14.703.722,52 zł. (11.954.286,60 zł. netto).

Względem wcześniejszych szacunków kosztu inwestycji zawartych w dokumentacji projektowej,

w wyniku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności ponad 4 mln zł.Opis inwestycji

Obiekt TWR zostanie zbudowany na działce o powierzchni 3604 m2. Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy służb kontroli ruchu lotniczego.

W pracy kontrolerów niebagatelne znaczenie ma zarówno położenie, jak i wysokość, na której znajduje się ich stanowisko pracy. Wieża kontroli ruchu lotniczego powstanie tuż obok kompleksu innych inwestycji infrastrukturalnych wdrażanych w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”.Poziom operacyjny wieży zaprojektowano na wysokości 27,6 m n.p.t., a sama wieża będzie miała wysokość 33 m n.p.t.Podstawowe parametry budynku:

• powierzchnia użytkowa: 1738,64 m2 ;

• kubatura brutto: 9888,10 m3 ;

• powierzchnia zabudowy: 685,33 m2 .Komunikat prasowy

Wizualizacja budynku TWR RzeszówZdjęcia z uroczystości:

Fot. P.Kluska, PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.