Przedmiotem przetargu jest budowa nowej drogi kołowania DK-N2 łączącej drogę startową nr 1 (DS-1) z istniejącą już drogą kołowania DK-E2. Nowa droga DK-N2 będzie miała powierzchnię 9100 m2 i zostanie wykonana w technologii betonu asfaltowego. Zadaniem wybranej firmy będzie również wykonanie odwodnienia, oświetlenia nawigacyjnego, przełożenie urządzeń podziemnych oraz uzyskanie odbiorów technicznych i dopuszczenia do użytkowania.Na realizację zamówienie wykonawca będzie miał 120 dni.Zamówienie zostanie objęte współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Drogowa i lotnicza sieć TEN-T.Planowana wartość projektu rozbudowy pola wzlotów wyniesie ponad 20 mln EURO w tym przedmiotowe zamówienie to ok. 5 mln złotych.Źródło:

http://www.lotnisko-chopina.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.