Ograniczenia w rejonie Warszawy (FIR EPWW) podczas Szczytu NATO będą obowiązywać od 7 lipca od godziny 00:01 (UTC) do 10 lipca do godziny 23:59 (UTC) zgodnie z Suplementem do Zbioru Informacji Lotniczych AIP Polska – SUP 44/16 (ENR 5). Pierwszym Rejonem Ograniczeń Lotów (EA97) jest okrąg o promieniu 100 km i środku w punkcie o wwspółrzędnych: 52°14′22″N 021°02′44″E (Stadion Narodowy) obowiązujący od poziomu Ziemi (GND) do wysokości Flight Level 285 tj. wysokości 8700 m.Drugim Rejonem Ograniczeń Lotów (EA98) jest okrąg o promieniu 3 km nad Warszawą i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′22″N 021°02′44″E (Stadion Narodowy). Jego dolną granicą jest GND, a górną wysokość 2000ft AMSL.– Zakazy dotyczą lotnictwa ogólnego, w tym np. bezzałogowych statków powietrznych „dronów” czy paralotni. Nie obowiązują oczywiście lotów ratowniczych, przeciwpożarowych, państwowych czy lotów IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotnisk (portów lotniczych) – informuje płk Robert Stachurski, Szef Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił ZbrojnychW wyznaczonej strefie EA 98 zwolnione z zakazu są tylko loty o statusie HEAD (najwyższych władz państwa), SAR (lot wykonywany w akcji poszukiwawczo – ratowniczej), HOSP (lot wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej, zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), loty na hasło GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej) oraz loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.Kategoryczny zakaz lotów dronów dotyczy wszystkich rodzajów działalności lotniczej zarówno wykonywanych w celach sportowo rekreacyjnych, jak i innych czyli w celach „komercyjnych”. Zakaz lotów „dronów” dotyczy też tych operatorów modeli latających i bezzałogowych statków powietrznych, dla których zostały wydane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej długoterminowe warunki lotów w strefach kontrolowanych lotnisk.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przewidziało możliwość wykonywania operacji lotniczych w sytuacjach szczególnych, nieplanowanych dla lotów, które nie są wyłączone z ograniczeń. Taka możliwość istnieje jedynie za zgodą Szefa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych po uprzednim złożeniu wniosku, nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem.– W czasie szczytu NATO Komisariat Policji Portu Lotniczego zostanie wzmocniony przez dodatkowych funkcjonariuszy. Dzięki temu zwiększona zostanie liczba policyjnych patroli w bezpośredniej bliskości portu lotniczego. Będą to zarówno funkcjonariusze umundurowani, jak i operacyjni – informuje Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.Policjanci z Komisariatu Policji Portu Lotniczego w czasie Szczytu NATO będą funkcjonowali w ramach specjalnie powołanego Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania do szczytu NATO, a także w pracach Centrum Wsparcia koordynującego pracę wszystkich zaangażowanych podmiotów na Lotnisku Chopina w czasie przylotów i odlotów członków delegacji.W Komisariacie Lotniczym będzie koordynowany przepływ informacji dotyczących lokalizacji zdarzeń z udziałem bezzałogowych statków powietrznych do pozostałych jednostek garnizonu stołecznego.W związku z odbywającym się Szczytem NATO zmianie ulegnie organizacja i zasady ruchu drogowego w rejonie lotniska. Kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe oznakowanie, a wszyscy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy i przedstawicieli innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.– Wyzwaniem dla kontrolerów i wszystkich służb operacyjnych z pewnością będzie wzmożony ruch lotniczy związany z obsługą szczytu NATO, a także intensywnym ruchem wakacyjnym. Wykorzystamy jednak nasze doświadczenia, także z czasów organizacji EURO 2012, żeby opóźnienia były jak najmniejsze – mówi Janusz Janiszewski, Senior Kontroler z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zarządzającej polską przestrzenią powietrzną.Sprawdzianem dla kontrolerów mogą być również trudne warunki atmosferyczne. Przechodzące przez Polskę w ostatnich tygodniach fronty burzowe powodowały poważne utrudnienia w ruchu lotniczym powodujące opóźnienia w startach i lądowaniach samolotów.– Samoloty są przeprowadzane z dala od chmur burzowych, co sprowadza się do wyznaczenia im trasy przelotu dłuższej o setki kilometrów – dodaje Marcin Wilkowski, Senior Kontroler z PAŻP.

Takie sytuacje powodują konieczność automatycznej redukcji przepustowości przestrzeni powietrznej nawet do 30 procent.

Na głównym zdjęciu: Janusz Janiszewski i Marcin Wilkowski – Senior Kontrolerzy z PAŻP


Na zdjęciu powyżej od lewej: Janusz Janiszewski (Senior Kontroler z PAŻP), płk Robert Stachurski (Szef Obrony Powietrznej DORSZ), Marcin Wilkowski (Senior Kontroler z PAŻP), na pierwszym planie Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.Kontakty dla prasy:Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych:

Ppłk Piotr Walatek, rzecznik prasowy – tel.: 607-388-937 (rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl)Komenda Główna Policji:

Podinspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy – tel.: 512-098-867 (mariusz.ciarka@policja.gov.pl)Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:

Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy – tel.: 603-24-64-91 (mikolaj.karpinski@pansa.pl)

Komunikat prasowy

Prezentacja
Leave a Reply

Your email address will not be published.