Pracownicy służb technicznych PAŻP, po przybyciu na lubelskie lotnisko, wykonali bezzwłocznie i skutecznie restart oprogramowania. Technicy PAŻP dokonali również prac konserwujących i diagnostycznych. Powiadomiony został także bezzwłocznie producent systemów celem przeprowadzenia pełnej diagnostyki oprogramowania i usunięcia ewentualnych usterek. Celem zapewnienia natychmiastowej informacji o stanie urządzeń, PAŻP ustanowiła również zdalny monitoring urządzeń.

W przyszłości, gdy na lubelskim lotnisku obok zestawu radiolatarni z dalmierzem DVOR/DME, PAŻP będzie również eksploatował również system ILS oraz nową wieżę kontroli ruchu lotniczego, czas reakcji na taki stan niesprawności będzie znacznie krótszy. Do tego czasu PAŻP rozważa możliwość przeszkolenia odpowiednich służb lotniskowych.

Port Lotniczy Lublin jest najnowszym a przez to najmniejszym, jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych operacji lotniczych, polskim lotniskiem. Mimo tego PAŻP przywiązuje wielką wagę do rozwoju tego położonego najdalej na wschód polskiego lotniska. Na inwestycje niezbędne do obsługi tego najmłodszego polskiego lotniska wydano już kilkanaście mln złotych. Koszty tych inwestycji a także koszty bieżącej obsługi lotniska w Lublinie finansowane są z przychodów PAŻP uzyskiwanych głównie na innych polskich lotniskach komunikacyjnych, gdzie PAŻP zapewnia służby żeglugi powietrznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.