Na europejskim tle sytuacja w polskiej przestrzeń powietrznej jest godna zauważenia. W październiku PAŻP zanotowała wzrost ruchu lotniczego o około 0,5 procenta oraz dokonano redukcji średniego opóźnienia do poziomu 0,34 min na operację lotniczą. Jest to bardzo dobry wynik na tle innych europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.Październikowy Network Operations Report podaje, że na europejskim niebie, średnie trasowe opóźnienie ATFM zredukowano o połowę do 0,68 min/lot, natomiast lotniskowe opóźnienia ATFM zmniejszono o jedną trzecią, w sumie średnie opóźnienie przypadające na lot, we październiku 2012 roku było niższe o 48 procent.Październikowy Network Operations Report jest dostępny w dwóch formach:

skrótowej i analitycznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.