Lipiec – pierwszy miesiąc wakacyjny, przyniósł wraz z sezonowym wzrostem ruchu lotniczego, również wzrost średniego opóźnienia przypadającego na lot.

Jednak lipcowe opóźnienia były niższe o 38,4% od zeszłorocznego poziomu.Rozpoczęta 27 lipca br., Olimpiada 2012 nie miała większego wpływu na statystyki ruchu lotniczego.Network Operations Report July 2012 można przeczytać na stronie Eurocontrol.Również w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowujemy malejącą dynamikę ruchu lotniczego. Nasza tendencja spadkowa nie trwa tak długo, jak ta opisywana przez Eurocontrol, ale już zdążyła zredukować wielkość ruchu lotniczego do ubiegłorocznego poziomu. Ostatnie tygodniowe raporty statystyczne ukazują już zerowy wzrost.W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (od 5 do 11 sierpnia 2012 r.) w polskiej przestrzeni powietrznej obsłużono łącznie 14 385 operacji lotniczych (w 2011 roku: 14378), w tym operacji tranzytowych 8 639 (w 2011 roku: 8574), dolotów i odlotów zanotowano 4 884 (w 2011 roku było to 4834), w ruchu krajowym obsłużono 862 operacje lotnicze (w 2011 roku było takich operacji 970).

Leave a Reply

Your email address will not be published.