Średnie opóźnienie przypadające na lot wzrosło o 10,5% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Stało się tak m.in. z powodu kilku akcji protestacyjnych oraz ćwiczeń wojskowych.. Najbardziej uciążliwa, jeśli chodzi o liczbę odwołanych lotów i opóźnień była francuska akcja protestacyjna.

W konsekwencji powyższego miesięczny wskaźnik średniego opóźnienia wzrosł z 0,3 min / na lot w marcu do 1 minuty w kwietniu.

http://www.eurocontrol.int/documents/network-operations-report-april-2012Również w polskiej przestrzeni powietrznej PAŻP odnotowuje spadki ruchu, o czym informowaliśmy w trakcie konferencji „Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce” organizowanej przez ULC w dniu 26 kwietnia 2012 r.:

http://demopansa.pl/-konferencja

Informacja o ruchu lotniczym i opóźnieniach w Polsce na tle Europy-materiał PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.