W czerwcu 2012 r. Polska i Ukraina osiągnęły rekordowe poziomy ruchu, utrzymując w czasie turnieju niższy od ubiegłorocznego wskaźnik średniego opóźnienia przypadającego na lot.Corocznie czerwiec – jako pierwszy letni miesiąc – przynosi wzrost wskaźnika opóźnienia ATFM przypadającego na lot. Niemniej jednak opóźnienia w czerwcu 2012 roku były prawie o połową (-47%) niższe od ubiegłorocznego czerwcowego poziomu.W czerwcu po raz pierwszy w tym roku osiągnięto ubiegłoroczny poziom ruchu lotniczego, na co niebagatelny wpływ miały piłkarskie Mistrzostwa Europy. Jednak ta jednorazowa miesięczna poprawa statystyk wywołana przez EURO 2012, prawdopodobnie nie odwróci spadkowego trendu zapoczątkowanego jeszcze w listopadzie 2011 roku.Z całym najnowszym raportem można się zapoznać na stronie EurocontrolInformacja Eurocontrol EURO 2012 brings extra traffic to the European Network in June

Leave a Reply

Your email address will not be published.