Szacuje się, że potencjalne korzyści wynikające z wprowadzenia przez europejskie ANSPs – przy współpracy z Network Managerem – zmian w architekturze przestrzeni powietrznej pozwoliły zaoszczędzić użytkownikom przestrzeni blisko 1,7 miliona mil w porównaniu z rokiem 2011. To przekłada się na oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie około 10 400 ton, redukcję emisji CO2 o 34 700 ton, co w konsekwencji oznacza oszczędności w wysokości 8,6 milionów €.W znacznym stopniu do tych wyników przyczyniła się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która zanotowała doskonałe wyniki operacyjne zarówno w czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, jak i w całym ubiegłym roku. Ich osiągnięcie możliwe było m. in. dzięki istotnym zmianom w architekturze przestrzeni powietrznej i wprowadzeniu nowych rozwiązań w sieci dróg lotniczych w FIR Warszawa, jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.Z analiz PAŻP wynika, że największy wzrost ruchu w okresie 24 dni trwania EURO 2012 w ujęciu liczby operacji IFR w przestrzeniach kontrolowanych na lotniskach w miastach-gospodarzach zanotowano w Gdańsku (prawie 67% wzrostu ruchu w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 roku), Poznaniu (44%), Wrocławiu (blisko 37%) oraz Warszawie (prawie 16%). Za tak duży wzrost ruchu n odpowiadają przede wszystkim operacje związane z turniejem, choć należy także pamiętać o dynamicznym rozwoju szczególnie lotnisk regionalnych oraz o uruchomionych w ostatnim czasie nowych siatkach połączeń i nowych operatorach lotniczych. Te czynniki również w istotny sposób przyczyniły się do zanotowanych przyrostów ruchu na lotniskach.Należy podkreślić, że na żadnym z lotnisk nie zostały przekroczone deklarowane przepustowości, a ruch lotniczy został sprawnie obsłużony przez PAŻP zarówno dzięki wydajnej i efektywnej pracy personelu, jak też wykorzystaniu wyposażenia i rozwiązań organizacyjnych (np. radarowa służba kontroli zbliżania dla lotniska we Wrocławiu, uruchomienie stanowisk GND na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu).Średnie opóźnienie w okresie EURO 2012 mierzone w minutach na operację lotniczą (ruch en-route, tj. ruch na trasie), wyniosło 0,81 min./lot, podczas gdy w tym samym okresie roku 2011, w warunkach mniejszego poziomu ruchu, średnie opóźnienie na operację lotniczą wyniosło 1,33 min. Należy podkreślić, że w analizach i symulacjach wykonanych przed turniejem, PAŻP zaprojektowała opóźnienia na poziomie średnio 2 min./lot podczas trwania imprezy sportowej, przy jednoczesnych przewidywaniach EUROCONTROL na poziomie ponad 3 min/lot.

Więcej szczegółów w linku

Leave a Reply

Your email address will not be published.