Mamy możliwość wpływu na bieg wydarzeń oraz zmiany zachodzące wokół nas.

Z naszych działań, z naszych indywidualnych, pojedynczych decyzji i zachowań budowana jest następnie rzeczywistość, układane są filary życia w naszych rodzinach, firmach i w naszym otoczeniu.


Niech radosna świadomość naszych potencjalnych możliwości, dobrych perspektyw oraz znaczenia każdej decyzji wpływa pozytywnie i konstruktywnie na nasze życie i pracę w kolejnym letnim i zimowym sezonie lotniczym.Z poważaniem,

Krzysztof Banaszek

Leave a Reply

Your email address will not be published.