Strajk rozpocznie się we wtorek o szóstej rano i potrwa do południa. W tym czasie, w niemieckiej przestrzeni powietrznej nie odbędzie się około 2500 lotów. Zważywszy na wakacyjny szczyt turystyczny, akcja niemieckich kontrolerów ruchu lotniczego może doprowadzić do znacznych utrudnień w ruchu lotniczym na dużej części europejskiego nieba.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przygotowuje się do strajku w niemieckiej przestrzeni powietrznej.Efektem strajku niemieckich kontrolerów może być większy ruch na polskim niebie. PAŻP dostosuje obsadę na stanowiskach operacyjnych do sytuacji, tak by zwiększony ruch, szczególnie po zakończeniu akcji, obsłużyć.

Leave a Reply

Your email address will not be published.