Data ta jest przypomnieniem powstania w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers).

Za bezpieczeństwo pasażerów i samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej odpowiedzialni są cywilni kontrolerzy ruchu lotniczego zatrudnieni w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest ich ponad 500. Swoja służbę pełnią 365 dni w roku, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Są to kontrolerzy obszarowi, kontrolerzy zbliżania oraz kontrolerzy pracujący na wieżach kontroli lotniska na polskich lotniskach komunikacyjnych. Zawód kontrolera ruchu lotniczego należy do grupy najbardziej odpowiedzialnych i stresujących zawodów. Od kontrolerów ruchu lotniczego wymagana jest ponadprzeciętna odporność na stres, umiejętność szybkiej oceny sytuacji oraz szybkiego podejmowania decyzji, muszą także odznaczać się wybitną spostrzegawczością, umiejętnością pracy w zespole, asertywnością oraz doskonałą znajomością języka angielskiego. Pod ich opieką codziennie znajduje się do 2500 samolotów znajdujących się na polskim niebie, rocznie obsługują ponad 700.000 operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej i na lotniskach. To ludzie odpowiedzialni, sumienni i wyjątkowo dokładni, dzięki nim pasażerowie oraz załogi setek tysięcy samolotów są bezpieczni.Kontrolerzy obszaru są odpowiedzialni za bezpieczeństwo samolotów przelatujących przez polską przestrzeń powietrzną,Kontrolerzy zbliżania mają za zadanie bezpieczne doprowadzenie samolotów w pobliże lotnisk docelowych na terenie Polski,Kontrolerzy pracujący na wieżach kontroli lotniska odpowiedzialni są natomiast za starty i lądowania samolotów, a także bezpieczne poruszanie się samolotów po płytach krajowych lotnisk w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie, Zielonej Górze, Modlinie, Bydgoszczy, Szczecinie i Radomiu.20 października nie można zapomnieć także o informatorach służby informacji powietrznej (FIS) opiekujących się pilotami przestrzeni tzw. niekontrolowanej czyli tam, gdzie odbywa się ruch lotnictwa ogólnego – turystycznego, szkoleniowego, ratunkowego. Informatorzy FIS codziennie służą pomocą załogom małych statków powietrznych w bezpiecznym wykonywaniu lotów do wysokości 3000 metrów.Międzynarodowy Dzień Kontrolera ruchu Lotniczego to święto całej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w tym służb technicznych, jak również wsparcia operacyjnego. Służby te są odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci urządzeń nawigacyjnych (radary), radiolatarni oraz urządzeń umożliwiających prowadzenie korespondencji lotniczej pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a załogami samolotów znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej. W całej Polsce jest ponad 200 takich urządzeń, a dzięki pracy służb technicznych zapewnione jest ich niezawodne funkcjonowanie. W latach 2015-2020 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przeznaczy ponad 1 mld złotych na inwestycje związane z budową nowych urządzeń oraz modernizacją istniejącej infrastruktury lotniczej zapewniającej bezpieczną żeglugę powietrzną. Służba realizowana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej to także praca osób, które każdego dnia opracowują procedury lotnicze, mapy, zbiory informacji lotniczej oraz opisy sytuacji operacyjnej czyli informacje niezbędne dla załóg lotniczych korzystających z polskiej przestrzeni powietrznej.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest również jedyną instytucją w Polsce szkolącą przyszłe kadry cywilnej kontroli ruchu lotniczego. W Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego PAŻP na różnych etapach nauki szkoli się w chwili obecnej ponad 160 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. W przeddzień święta 21 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęło trzeci w tym roku kurs w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przed nimi ponad 20 miesięcy intensywnej nauki podzielonej na poszczególne etapy, które każdorazowo kończy egzamin. Wieloetapowe szkolenie, według zmodernizowanych programów nauczania, prowadzone jest przez doświadczonych pracowników PAŻP, czynnych zawodowo instruktorów – kontrolerów ruchu lotniczego i wysokokwalifikowanych specjalistów z obszarów nawigacji, techniki czy psychologii. W kursach biorą udział osoby, które przeszły szczegółowy i wymagający proces rekrutacji, w trakcie którego sprawdzane są ich predyspozycje do wykonywania zawodu kontrolera ruchu lotniczego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.