Zestawienie ruchu IFR członków CANSO za marzec 2011 w zestawieniu do roku 2010Porównanie wielkość obsługiwanego ruchu w latach 2007-2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.