Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 28 września br. w gmachu Ministerstwa Transportu.Premier powołuje Prezesa PAŻP na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. nr 249, poz. 1829).

Leave a Reply

Your email address will not be published.