Lubuska nieruchomość, to już ostatnia działka, przewidziana do przekazania PAŻP na podstawie zapisów ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, oraz klasyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego.Ogółem, na tej podstawie PAŻP uzyska prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni około 29 000 m2 położonych w Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Szymanach i w Babimoście.

Leave a Reply

Your email address will not be published.